Mallory a školy

mallory Plakat_MalloryVe spolupráci s distribuční společností Aerofilms připravujeme pro školy speciální doprovodný program k novému časosběrnému dokumentárnímu filmu Heleny Třeštíkové s názvem Mallory.

 • ukázkové projekce filmu Mallory pro učitele zdarma
 • metodický materiál
 • Týden prevence v kině Světozor

TÝDEN PREVENCE V KINĚ SVĚTOZOR 7. – 10. PROSINCE

Jedná se o projekce filmů Heleny Třeštíkové MalloryKatka s následnými debatami se zajímavými hosty. Projekce proběhnou v pražském kině Světozor (Vodičkova 41, Praha 1).

Oba dva filmy natočila Helena Třeštíková metodou časosběru. Poutavým způsobem vypráví životní příběhy dvou žen, které bojují s drogami a životem na ulici. Mallory svůj boj vyhrála, a proto nabízí zajímavé srovnání s osudem Katky. Metodický materiál k filmu Katka si můžete stáhnout zdarma zde, metodický materiál k Mallory na web brzy přidáme.

Jak možná znáte sami ze své vlastní zkušenosti, film Katka už pozitivně ovlivnil několik generací školáků. Věříme, že bude společně s Mallory působit stejně i na vaše nové žáky a že vám srovnání těchto dvou silných osudů nabídne řadu podnětných témat pro následné diskuze.

Hlavním hostem všech projekcí bude Mallory osobně. Jak učitelé již mohli sami poznat na hojně navštívených ukázkových projekcích pro učitele, je to charismatická osobnost, která studenty určitě zaujme.

Debaty po projekcích budou zaměřeny na různá témata, podle kterých si také můžete vybírat konkrétní projekci.

Program:

 • Pondělí 7. 12. 8.30: Mallory
 • téma bezdomovectví obecně (charakteristika fenoménu, předsudky a stereotypy, cesta ven, pomoc), sociální bydlení, role státu/města/obce a pod.
 • obě dvě hlavní protagonistky prošly obdobím bezdomovectví. Ve filmu Mallory tvoří zoufalá snaha hlavní hrdinky získat střechu nad hlavou zásadní téma. Zabývat se budeme hlavně stereotypy, které ve společnosti vzhledem k bezdomovcům panují, a dáme je do vztahu s realitou. Kdo je bezdomovec, z jaké příčiny a může si za to vždycky sám? Co to vůbec znamená, jak se jím můžu stát já a kdo mi případně pomůže?
 •  Úterý 8. 12. 8.30: Katka
 • téma protidrogová prevence, drogová závislost a resocializace po jejím překonání, srovnání osudů Katky a Mallory
 • jak Katka, tak Mallory byly silně závislé na drogách. Katce se tuto závislost nepodařilo překonat ani během těhotenství a dítěte se vzdala, zatímco Mallory nakonec svou závislost překonala a dodnes je tzv. čistá. V čem jsou jiné a proč se to jedné podařilo, a druhé ne? Co jim drogy přinesly a co vzaly? Jak ovlivnily jejich život?
 •  Středa 9. 12. 8.30: Mallory
 • téma opět bezdomovectví, sociální bydlení – jak to ovlivňuje rodinu, dítě, zaměřeno na syna Mallory, institucionalizace dětí
 • Mallory se ve filmu snaží získat podporu od města/státu, ale nedaří se jí to. Mallory nefetuje, má práci, ale bydlení sehnat nedokáže. Nikdo jí neumí pomoct. Může matka s dítětem ze dne na den skončit na ulici bez pomoci? A kdo by ji tu pomoc měl poskytnout?
 •  Čtvrtek 10. 12. 8.30: Mallory
 • téma pomoc druhým, solidarita, sociální práce, role neziskovek a dobrovolníků, proč a jak pomáhat…
 • Mallory se nyní věnuje dobrovolnické činnosti a snaží se pomoci lidem, jejichž situaci sama dobře zná.
 • Pátek 11. 12. 8.30: Katka
 • drogy, vztahy a ohrožení žen bez domova, opět srovnání osudů Katky a Mallory
 • Mallory dokázala zvládnout svou drogovou závislost, ale život po ní je pro ni mnohdy mnohem obtížnější, přesto se nevzdává.

Jedná se vždy o jednu projekci ve velkém sále, ale pokud by byl zájem větší, máme v záloze i malý sál, případně je možné přidat další projekci od cca 11.00, ale to až po naplnění té první.

Vstupné na projekci je 50 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Začátek projekce 8.30, délka filmu Mallory 101 minut, Katka 90 minut, následné debaty max. 60 minut.

Jak postupovat, pokud chcete se svými žáky projekci navštívit?

Vyberte si nejvhodnější datum, napište na info@aeroskola.cz a uveďte počet míst pro rezervaci. Velký sál má kapacitu 365 míst. Můžete se přihlásit třeba jen s jednou třídou. Kapacitu sálu budeme postupně zaplňovat dle příchozích rezervací. Vstupné budete platit až na místě. S případnými dotazy se obracejte na koordinátORku Aeroškoly Lindu Arbanovou (info@aeroskola.cz, 608960016).

Ve schváleném textu Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR schválené v roce 2013 (koncepce pochází z Ministerstva práce a sociálních věcí) je kladen důraz právě na šíření osvěty na školách, které by měly do výuky zařazovat informace o tom, co je to bezdomovectví, jak vzniká a kdo je bezdomovec a dále pak realizovat programy prevence (v gesci MŠMT ve spolupráci s MPSV). A právě tento film a k němu připravovaný školní program mohou být vhodnými prostředky ke zpracování těchto témat ve výuce.

_______________________________________________________________

ŠKOLNÍ PROJEKCE FILMU MALLORY

Film Mallory můžete objednávat i mimo tento speciální týden. Promítnout vám ho můžeme v pražských kinech Aero, Světozor a Bio Oko v termínu dle vašich požadavků. Vstupné 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, minimálně 50 žáků na projekci.

Projekci mimo Prahu si můžete objednávat u svého lokálního kina, které vám také jistě vyjde vstříc a školní projekci za školní vstupné pro vás připraví.

_______________________________________________________________

FILM MALLORY

 • režie Helena Třeštíková
 • 101 minut
 • ČR 2015
 • přístupný

13 let na cestě ze dna v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové

Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života. S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední odborné škole studuje obor Sociální činnost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe – lidem na okraji společnosti. Film Mallory je tak kromě jiného filmem o naději, že každý má šanci změnit svůj život.

YouTube Preview Image

______________________________________________________________

Umallory 3KÁZKOVÉ PROJEKCE FILMU MALLORY PRO UČITELE ZDARMA

Již tradičně Vás srdečně zveme na ukázkovou projekci pro učitele, která se bude konat v pražském kině Světozor dne 16. září v 16. 00 v malém sále kina.

Projekce je určena pouze pro učitele a je zdarma. Je potřeba se na ni předem přihlásit – stačí poslat e-mail na adresu info@aeroskola.cz a v něm uvést, kolik lidí z Vaší školy se projekce chce zúčastnit. Pozvánku klidně šiřte dál mezi ostatní kolegy.

Na této projekci vám kromě filmu samotného představíme nový metodický materiál, který v těchto dnech dokončujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Platforma pro sociální bydlení, která se zabývá problematikou sociálního bydlení a bezdomovectví. Metodický materiál vám pomůže se ve složitém tématu lépe zorientovat, poskytne vám náměty k diskuzi ve škole a pomocnou ruku v podobě nejčastějších otázek, mýtů a stereotypů a možných odpovědí na ně. Vše je podloženo fakty a informacemi o současném vývoji v ČR i v zahraničí.

Na této projekci se také setkáte s hosty – odborníky na danou problematiku, kteří budou po filmu k dispozici a rádi vám odpovědí na všechny vaše otázky a vyslechnou si také vaše připomínky a náměty. Po této ukázkové projekci budete mít lepší představu o tom, proč je dobré vzít žáky a studenty na tento film a jak jej následně využijete ve škole v rámci výuky společenskovědních oborů a v rámci prevence.


 

Komentáře nejsou povoleny.