Školní projekt Největší přání

Celoroční školní projekt Největší přání:

Spolu s tvůrci filmu Největší přání jsme chtěli mít možnost znát přání a sny mladých lidí. Proto jsme připravili celoroční projekt, do kterého se mohla zapojit každá škola, školní kolektiv, nebo i jednotlivý žák a student v republice a své přání a sny tvůrčím způsobem zpracovat a veřejně prezentovat.

V průběhu školního roku 2012/2013 jsme sbírali příspěvky škol, žáků a studentů, které jsou  zde nyní zveřejněny. I když se nám příspěvků nesešlo mnoho, jsme s výsledky spokojeni. Je dobře, že film vyvolal u mladých autorů zájem o toto téma a inspiroval je k vlastní tvorbě.

K filmu jsme připravili spolu s Olgou Špátovou metodický materiál, který učitelům může pomoci na filmový zážitek ve výuce navázat a rozvíjet ho dalším směrem.

Pokud u vás ve škole vznikl nějaký zajímavý příspěvek, můžete nám jej poslat kdykoliv, příspěvky budeme rádi zveřejňovat i nadále.

Témata ke zpracování:

  • Já a moje největší přání – jak si představuji svůj budoucí život, čeho chci dosáhnout, co bych si nejvíc přál/a? Se kterými postavami ve filmu se nejvíce ztotožňuji? Čeho se nejvíce bojím?
  • Největší přání mých prarodičů a rodičů – vzpomínají si ještě, jaké měli sny, když byli v mém věku? Jak se jejich přání a představy změnily v průběhu života? Jaké je jejich největší přání dnes? Rozumím jim?

Ve škole bylo možné tato témata zpracovávat v rámci výuky v různých předmětech a výpovědi mohly mít různou formu:

  • Literární  – esej, úvaha, reportáž, článek
  • Výtvarný projekt – individuální výtvarné zpracování (malba, koláž, fotografie apod., třídní portfolio)
  • Filmové zpracování – rozhovor, portrét, reportáž, dokumentární film

Výstupy projektu:

  • průběžné zveřejňování příspěvků škol (web Aeroškoly, youtube kanál, facebook Aeroškoly)
  • v červnu 2013 vyhodnocení soutěže o nejzajímavější příspěvky (vybírat bude Olga Špátová, zástupci Aeroškoly, Aerofilms a produkce filmu)
  • v červnu 2013 slavnostní vyhlášení výsledků a veřejná projekce/prezentace oceněných a dalších vybraných příspěvků v pražském kině za účasti tvůrců filmu, případně výstava (záleží na charkteru příspěvků)

 

 

Komentáře nejsou povoleny.