Příměstský tábor Animo-English!

Příměstský tábor Animo-English!

This workshop is a link between animation and English. You will learn how to create your own animation from the scratch. Suitable for czech speaking, bilingual or english native speakers. Age: 10-15 years old. The tutors are Carl Warwick, a multimedia artist based in Prague and Klára Doležálková, an Aeroškola animation lecturer.

Příměstský tábor propojuje tvorbu animovaného filmu s výukou angličtiny.

Termín: 22. – 26. 08. 2022
Místo: ateliér Aeroškoly, Ambrožova 9, u kina Aero, Praha 3
Čas programu: 09:00 – 16:00
Věk dětí: 9 – 14 let
Informace, rezervace: prihlasky@aeroskola.cz
Lektoři: Carl Warwick, Klára Doležálková
Cena: 3800 Kč

Příměstský tábor je vedený v angličtině. Hlavní lektor Carl pochází z Velké Británie, lektorka Klára je dlouhodobou spolupracovnicí Aeroškoly s výbornou znalostí angličtiny. Hlavní tvůrčí aktivitou je práce na animovaném filmu od námětu přes scénář po samotnou realizaci a postprodukci. Účastníci se postupně učí, jak vyjádřit své představy a nápady v angličtině, osvojují si slovník potřebný k tvorbě a realizaci filmu a animace. Velký důraz je kladen na část příběhotvornou, která poskytuje prostor pro procvičování jazykových dovedností.

Účastníci se naučí základy tvorby animovaného filmu a zároveň si osvojují nová slovíčka, procvičují konverzaci a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Pro účast není potřeba předchozích znalostí z oblasti filmu a animace, předpokládá se zájem o výtvarnou tvorbu a filmu, chuť učit se nové věci.

V oblasti jazykové doporučujeme mírně pokročilou vstupní úroveň – při akci se komunikuje pouze v angličtině!

Komentáře nejsou povoleny.