Kurz filmové kritiky

 Vojtech_Rynda

Kurz filmové analýzy a publicistiky pro všechny filmové fanoušky.

Přijímáme přihlášky do nového kurzu od dubna 2017!

  • od 3. května vždy ve středu v 18.30
  • celkem 10 lekcí
  • délka lekce 2, 5 hod.
  • max. počet účastníků: 20
  • cena 4000 Kč
  • v ceně jsou také volné vstupy do kina Aero na filmy, které se budou rozebírat
  • ateliér Aeroškoly, Ambrožova 9, Praha 3, u kina Aero
  • přihlašování a informace u koordinátorky přihlášek na prihlasky@aeroskola.cz

Charakteristika kurzu:

Co s námi dělá film? A proč? Co z účinku filmu je autorský záměr, co náhoda a co náš vlastní vklad? A dokážeme si pak své dojmy utřídit a popsat?

Cílem kurzu je na konkrétních příkladech rozebírat jak, a snad i proč, určité postupy a filmy na diváka působí. Pozornost bude věnována jednotlivým formálním složkám (kamera, zvuk, střih, hudba…), jejich vzájemnému propojení, dávkování informací a dalším vypravěčským strategiím. Stranou nezůstane ani to, jak se filmové vyjadřování vyvíjelo v čase. Účastníci kurzu budou trénovat schopnost pozorovat, jak na ně film působí, a zamýšlet se nad tím: dojímá mě v tom kterém okamžiku ta hudba, určitá situace, to, že se mi stalo něco podobného, nebo všechno dohromady?

Divácké dojmy a poznatky budou účastníci zpracovávat slovně. Naučí se psát kratší publicistické útvary – zprávu, recenzi, esej, komentář, biografii tvůrce a další. Budou hledat hranici mezi objektivním zpravodajstvím a subjektivní „dojmologií“, vyzkoušejí si různé stupně výraziva podle účinku. Dojde i na konkrétní postupy jako používání osnovy, péče o návaznost odstavců, zlepšování srozumitelnosti vět. Výstupem bude série textů v různých žánrech.

Další aspekt kurzu bude spočívat ve zkoumání, jak píší profesionální filmoví kritici. Jaký používají styl, jak styl souvisí s typem periodika, kam přispívají, zda při hodnocení vycházejí z filmu samotného, nebo při něm využívají určitou teoretickou školu. Přínosné by mělo být zejména pozastavit se nad tím, co různí kritici zdůrazní při psaní o témže snímku.

Součástí kurzu jsou i návštěvy kina na vybrané filmy, které se budou na kurzu rozebírat.

Komu je kurz určen:

Divákům, kteří se o film zajímají, chtějí ho aktivně a vědomě vnímat. S tím většinou souvisí i potřeba své pocity sdílet. Kromě otevřených očí se očekává také otevřená mysl, základní povědomí o kinematografii a popkultuře obecně a schopnost vyjadřovat se písemně alespoň na úrovni střední školy.

Co od kurzu lze očekávat:

Rozvinutí vlastních schopností vnímat a prožívat film. Zvýšení citlivosti na vypravěčské techniky a formální postupy, které může vést k silnějším uměleckým zážitkům i k vyšší odolnosti proti umělecké manipulaci. Schopnost utřídit si myšlenky, vyjádřit svůj názor a obhájit si ho.

Lektor:

Vojtěch Rynda (*1979) se živí psaním o filmu od roku 2001. Na volné noze si užíval žánrové pestrosti spolupráce s deníky, týdeníky, měsíčníky i webovými periodiky, tedy s tak různorodými tituly jako Lidové noviny, Reflex, Cinema či dokina.cz. V letech 2008-2011 působil v kulturní rubrice Lidových novin, poté přešel do časopisu Týden. Vystudoval filmovou vědu na FF UK a bakalářský obor humanitní vzdělanosti na FHS UK. Spoluzakládal Sdružení českých filmových kritiků. Filmy hodnotí zejména podle toho, jak silnou mají autorskou vizi, nebo jak dodržují či porušují žánrové struktury. Miluje Intimní osvětlení a fascinuje ho Apokalypsa.

Komentáře nejsou povoleny.