Film aktivně

Film aktivně je ojedinělý vzdělávací projekt určený pro školní skupiny. Je určitou obdobou muzejní a galerijní edukace pro školy, probíhá však v kině a zaměřuje se na filmové médium a s ním související témata.

Na rozdíl od tradičních školních projekcí, kde je žák v roli pasivního diváka, se jedná o komponované programy, které zapojují žáky a studenty do hry a pomocí nejrůznějších aktivit je vybízejí k tvůrčímu sledování, interpretování a hodnocení filmového díla. Film staví do vztahů s ostatními druhy vizuálního a audiovizuálního vyjadřování, poukazuje na průniky s jinými druhy umění i na jeho zcela specifické rysy. Vysvětluje základní vyjadřovací prostředky filmu, strukturu filmového vyprávění, vznik a výrobu filmu. Snaží se poukázat na místo filmu ve společnosti, na jeho balancování mezi realitou a fikcí, “vysokou a nízkou” kulturou.

Programy jsou připravovány a moderovány zkušenými lektory – absolventy a studenty pedagogických fakult.

Vstupné je 90 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Ideálním prostředím pro tento program je malý sál kina Světozor (kapacita 55 míst), nebo náš ateliér v ulici Ambrožova č. 9, u kina Aero.

Nabízíme také možnost Film aktivně zrealizovat přímo u vás ve škole.

Objednávky pro všechna tři kina na info@aeroskola.cz.

V současné době nabízíme v rámci projektu Film aktivně tyto programy:

Komentáře nejsou povoleny.