Letní filmová škola pro učitele

IMG_8088mnesiIMG_8578IMG_6779 kopieLETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO UČITELE

Kurz filmové výchovy pro učitele – film a animace ve výuce

Kurz filmové výchovy proběhne ve formě letního soustředění a navazujících víkendů v průběhu školního roku. Bude rozdělen na část zabývající se animovaným filmem ve výuce a na část zabývající se hraným filmem, natáčením a filmovou analýzou. Je možné si vybrat pouze jedno zaměření, nebo absolvovat paralelně obě.

Veškerá probíraná témata jsou zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky (Aeroškola funguje již 8 let)

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno až na základě obhájení realizovaného didaktického projektu v praxi dle zaměření každého účastníka.

Lektoři vás vše naučí tak, abyste zvládli základy filmové výchovy ve svých daných podmínkách s pomůckami a technikou, které máte k dispozici.

Účastníci v průběhu kurzu obdrží naše výukové materiály a podklady, ze kterých mohou čerpat i nadále ve vlastní výuce.

Kurz je možné absolvovat v základní podobě formou letního intenzivního soustředění, nebo v rozšířené podobě, kdy budou během školního roku testovat získané dovednosti během vlastní výuky a výsledky prezentovat během 3 víkendových setkání v průběhu roku. Na základě absolvování rozšířené verze kurzu získají na závěr Osvědčení.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro učitele základních a středních škol i zájemce z řad pedagogických pracovníků v zájmových zařízeních, pro studenty učitelství a pro každého, kdo by se v budoucnu chtěl věnovat filmové výchově.

ANIMACE – NÁPLŇ:

 • Z historie animace a ukázky
 • Jednotlivé animační techniky využitelné ve výuce
 • Základní animační principy a postupy
 • Optické hračky a předchůdci animace
 • Software a technika
 • Zpracování v počítač, postprodukce
 • Různé možnosti využití animace ve výuce
 • Ukázky dětských animací ze školních projektů

FILM – NÁPLŇ:

 • Filmová analýza
 • Filmové žánry, dramaturgie, scénář
 • Základy filmové řeči a filmového vyprávění
 • Práce s kamerou
 • Software a střih, zvuk a postprodukce v počítači
 • Dokumentární a reportážní přístupy
 • Různé možnosti využití filmu ve výuce
 • Ukázky z praxe

Termíny:

 • animace 17. – 19. srpna – vždy 9.30 – 18.30 včetně pauzy na oběd
 • film 20. – 22. srpna – - vždy 9.30 – 18.30 včetně pauzy na oběd

Možnosti absolvování

A)     Letní soustředění Animace NEBO Film – základy teorie a praxe filmové výchovy v oblasti filmu NEBO animace – intenzivní třídenní setkání v srpnu 2015, celkem min. 24 hodin výuky

Cena 2000 Kč

B)      Letní soustředění Animace NEBO Film + 3 víkendová setkání během školního roku – realizace vlastního didaktického projektu, průběžné konzultace, prezentace a obhájení projektu a získání Osvědčení o absolvování kurzu, celkem min. 72 hodin výuky

Cena 3000 Kč

Je také možné absolvovat Animaci i Film dohromady za zvýhodněnou cenu: varianta A) 3000 Kč, varianta B) 4000 Kč

Kontakty a přihlášky:

Místo konání:

Kurz bude probíhat v příjemném prostředí aeroškolního ateliéru, Ambrožova 9, Praha 3, u kina Aero. Ateliér je vybaven projekční technikou, je zařízen speciálně na výuku animace a filmu. Veškerá technika je na místě k dispozici.

Na místě je k dispozici drobné občerstvení, horké a studené nápoje.

Lektoři:

Kurz povedou zkušení lektoři Aeroškoly, kteří mají zkušenosti z praxe v Aeroškole i mimo ni (ZŠ a SŠ, ZUŠ a další) a pozvaní hosté z jednotlivých oborů. Garantkou a hlavní lektorkou kurzu je Mgr. Linda Arbanová, Ph.D., koordinátorka Aeroškoly.

Charakteristika kurzu:

Kurz filmové výchovy si klade za cíl připravit učitele na teoretickou a praktickou práci s filmem ve výuce v rámci filmové výchovy, výtvarné výchovy, nebo při vedení filmového klubu a dalších zájmových činností souvisejících s filmem. Film zde není pojímán jako doplněk výuky, nebo ilustrace probíraného tématu v jiných předmětech, ale jako samotné téma výuky. Nově zavedená filmová a audiovizuální výchova v RVP nahlíží film jako svébytný umělecký vyjadřovací prostředek a jako takový se jej snaží žákům a studentům představit prostřednictvím percepčních činností i prostřednictvím vlastní filmové tvorby, což ovšem vyžaduje kvalifikovaného učitele, který bude rozumět filmovému médiu a bude ovládat základy filmové řeči jak teoreticky, tak i prakticky.

Kurz filmové výchovy nabízí učitelům vhled do současných trendů v české i světové filmové výchově a zaměřuje se zejména na propojení filmové percepce a analýzy s autorskou tvorbou filmu (scénář, natáčení, střih).

Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení se seminárními rozbory filmů a s ukázkami ověřených vzdělávacích programů. Učitel si během kurzu vyzkouší filmovou analýzu, i práci s kamerou, psaní scénáře, postprodukci filmu na počítači a další související činnosti.

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.

Letní filmová škola pro učitele

Zajímá vás filmová výchova, chcete zapojit film a animaci do výuky, otevřít si filmový …
Více

Rubriky: Programy pro školy, vzdělání učitelů | Napsat komentář